Jasna Góra – Armia św. Michała Archanioła

Armia św. Michała Archanioła

25 maja 2024 07:13, M L

Co to jest Armia Michała Archanioła (w skrócie AMA) ?

Armia Michała Archanioła na Jasnej Górze, jest to nieformalna, dobrowolnie gromadząca się wokół jasnogórskiego klasztoru, grupa ludzi w dowolnym wieku i dowolnego stanu, która z miłości do Matki Bożej, troszczy się o Duchową Stolicę Polski,  postanawia wspierać Ją w wymiarze duchowym.

Opiekuje się nią przeor klasztoru, bądź delegowany przez niego ojciec.

Tę troskę i gotowość stałego wsparcia duchowego, porównać można do gotowości żołnierza, stąd grupa ta otrzymała nazwę „armia” i oznacza szeregi ludzi pragnących bez reszty zawierzyć Bogu swoje życie, i odważnie bronić swego zawierzenia pod opieką Jasnogórskiej Bogurodzicy.

Niebieskim dowódcą Armii jest św. Michał Archanioł.


Członkowie jasnogórskiej Armii Michała Archanioła podejmują dobrowolne, codzienne wyrzeczenie (nawet najmniejsze, takie jak np.: rezygnacja ze słodyczy) i modlitwę w intencji Jasnej Góry (np.: Zdrowaś Maryjo).

Przez przeora klasztoru każdemu z osobna, powierzony zostaje w duchową opiekę jeden ojciec lub brat ze Wspólnoty jasnogórskiej.

W każdy piątek, o godz. 19.30 na Jasnej Górze, celebrowana jest Msza św. dziękczynna, w intencji członków AMA.


Dlaczego Armia powierzona została św. Michałowi Archaniołowie?

Dlatego, że św. Michał Archanioł jest wzorem posłuszeństwa Bogu. Gdy wszystkie zastępy anielskie zostały poddane próbie posłuszeństwa, z której wyłamał się anioł światłości – Lucyfer i jego zwolennicy – Michał Archanioł pozostał wierny Bogu. Swoją postawą przypomina fundamentalną prawdę chrześcijańskiego życia: Któż jak Bóg! Któż większy od Niego?

Apokalipsa św. Jana w rozdziale 12 zamieszcza opis zwycięskiej walki duchów jasności z duchami ciemności: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie… I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”.

Papież Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu” napisał:

W walce z szatanem zwyciężył Jezus. Fałszywym bożkom władzy dobrobytu, fałszywym obietnicom przyszłości, w której władza i ekonomia wszystkim zapewnia wszystko, przeciwstawił boskość Boga – Boga jako rzeczywiste dobro człowieka. Zaproszenie do wielbienia władzy Pan ,odrzuca słowami wyjętymi z Księgi Powtórzonego Prawa – tej samej Księgi, na którą powoływał się diabeł: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4.10).

Tak zatem św. Michał Archanioł, to pierwszy przywódca i obrońca jasnogórskiego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. To On, zwany pierwszym Rycerzem lub Kapitanem Niepokalanej Dziewicy, pomoże nam skutecznie wypraszać łaski potrzebne do zachowania i wiernego wypełniania ewangelizacyjnej i patriotycznej misji częstochowskiego Sanktuarium. Nasz Patron czczony jest też jako zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Jest patronem i protektorem Kościoła świętego, patronem wielu krajów i  miast na całym świecie.

Papież Leon XIII, którego uznaje się za pierwszego papieża, dążącego do dialogu ze współczesnym światem, ale nie rezygnującego jednocześnie z ewangelizacji życia społecznego polecił, aby kapłani odmawiali modlitwę do św. Michała Archanioła po Mszy św. na kolanach. To właśnie Papież Leon XIII zredagował  modlitwę do św. Michała Archanioła. Sobór Watykański II, dokonując reformy liturgicznej, zniósł te modlitwę jako coś obowiązkowego.

Tekst modlitwy Leona XIII do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen 


Kontakt:

Armia św. Michała Archanioła na Jasnej Górze

ul. o. Augustyna Kordeckiego 2

42-225 Częstochowa

tel. 34 3 777 415

kom. 691 845 071

e-mail: armia.michala.archaniola@gmail.com