Jasna Góra – Przywileje odpustowe Jasnej Góry

Przywileje odpustowe Jasnej Góry

24 maja 2024 09:21, M L

Nawiedzając Jasną Górę możesz uzyskać odpust zupełny.

Kiedy można zyskać odpust?

Odpust można uzyskać w uroczystość odpustową, w każdą uroczystość liturgiczną ku czci Matki Bożej, raz w roku w dowolnym czasie przez indywidualnego pielgrzyma oraz ilekroć przybywa się z grupą pielgrzymów.

Za kogo można ofiarować odpust?

Odpust można ofiarować za siebie lub za dusze w czyśćcu cierpiące.

Jakie warunki należy wypełnić?

Aby uzyskać odpust zupełny należy nawiedzić sanktuarium jasnogórskie i spędzić odpowiednią chwilę na modlitwie odmawiając Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wybraną modlitwę do Matki Bożej w intencji o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, o nowe powołanie kapłańskie i zakonne oraz o obronę instytucji rodziny.

Należy przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego.

Kto może zyskać odpust poza Jasną Górą?

Poza Jasną Góra odpust mogą zyskać osoby chore, w podeszłym wieku lub inne, które dla poważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, by nawiedzić sanktuarium jasnogórskie. Odmówią one powyżej wymienione modlitwy przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej łącząc się duchowo z pielgrzymami modlącymi się na Jasnej Górze i ofiarują przez Maryję miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dn. 22.02.2020 r., nr prot. 117/20/1.