Jasna Góra – Maryjny charakter Zakonu Paulinów

Maryjny charakter Zakonu Paulinów

9 lipca 2024 08:27, M L

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko...

22-11-01 16-22-01 3071.1Paulini, czyli Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, są zakonem maryjnym z kilku powodów, które można łatwo zrozumieć:


1. Duchowość Maryjna:

Paulini mają głęboką duchowość maryjną. To znaczy, że bardzo cenią Matkę Bożą i uważają ją za wzór do naśladowania. Maryja jest dla nich przykładem czystości, pokory i oddania Bogu, co starają się wprowadzać w swoje codzienne życie.

2. Sanktuarium na Jasnej Górze i nie tylko:

Paulini opiekują się sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie znajduje się słynny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce i na świecie, co pokazuje, jak bardzo ważna jest dla nich Maryja. Oprócz tego opiekują się wieloma innymi sanktuariami maryjnymi w Polsce i na całym świecie.

3. Historia Zakonu:

Od samego początku istnienia zakonu, Paulini otaczali Matkę Bożą szczególną czcią. Już pierwsi pustelnicy uważali Maryję za swoją opiekunkę i orędowniczkę, a naśladowanie jej życia było dla nich bardzo ważne.

4. Modlitwa i liturgia:

W życiu Paulinów ważne miejsce zajmuje modlitwa różańcowa oraz inne modlitwy do Matki Bożej. W liturgii zakonu dużo uwagi poświęca się świętom maryjnym i modlitwom za wstawiennictwem Maryi. Modląc się, starają się naśladować jej życie i cnoty.

5. Działalność Apostolska:

Paulini szerzą kult maryjny poprzez rekolekcje, misje, publikacje oraz inne formy duszpasterstwa. Organizują pielgrzymki, w których centralnym punktem jest cześć dla Matki Bożej. Poprzez swoją działalność starają się naśladować Maryję w jej roli Matki i Opiekunki.

6. Śluby Zakonne:

Podczas składania ślubów zakonnych, Paulini oddają się pod opiekę Maryi. Ich życie zakonne jest próbą naśladowania jej życia w pełnym poświęceniu się Bogu.

7. Naśladowanie życia Maryi:

Paulini starają się naśladować życie Maryi, praktykując takie cnoty jak pokora, posłuszeństwo, czystość i oddanie Bogu. Maryja jest dla nich wzorem doskonałego oddania się Bogu i inspiracją w dążeniu do świętości.

Podsumowując, Paulini są zakonem maryjnym, ponieważ czerpią inspirację z życia Maryi, starają się ją naśladować i szerzą jej kult na całym świecie.